Fontaneria

Instal·lació i Manteniment Vivendes Residencials i Lloguer Vacacional

La correcta dimensió dels equipaments d’aigua sanitària, i el correcte subministrament d’aigua corrent sanitària als diferents veinats, forma part dels serveis que oferim.

Un dels reptes que planteja el lloguer vacacional, és la de poder donar un servei urgent i que tengui el menor impacte al client del nostre client. Contam amb un equip  humà que pot solucionar tot tipus d’avaries: desde fuites d’aigua, reparació i substitució de grups de pressió, descalcificació de calderes, sistemes de descalcificació, Osmosis, substitució de Sanitaris, tuberies, etc

Detecció i Reparació

Fuites d'Aigua.

Les fuites d’aigua es solen produir per desgastament de les tuberies en mal estat, o simplement per instal·lacions deficients.
Una fuita pot arribar a representar factures de mils d’Euros, i un vertader mal de cap pel propietari.

Alba Mallorca disposa d’un modern equipament que permet detectar tot tipus de fuites d’aigua, i d’aquesta forma evita tenir que alçar tot el sol tram a tram fins trobar la fuita.
Mitjançant tècniques sonores i de detecció de microconcentracions d’un gas especial que previament injectam dins la canalització afectada, es pot detectar amb gran precisió la fuita / fuites.
Una volta detectada l’emplaçament de la fuita d’aigua, els nostres tècnics s’encarreguen de dur a terme la reparació de la fuita o reemplaçament del tram de tuberia afectada per tal de solventar la fuita i que l’instal·lació torni a la normalitat.

Venda

Elements Sanitaris

Rentamans, plats de dutxa (porcelànic, fibra, resina) , inodors, piques d’escurar, piques de rentar, griferia,
tractaments d’aigua (descalcificadors, osmosis)

Termos elèctrics, Aerotèrmia
Grups de pressió
Hidròlisi, Electròlisis , Sondes de Ph

Com Treballam

Tranquilitat i Solució

Concertam Cita

Ens adaptam al teu horari per venir en el millor moment

Pressupost

Miram les teves necessitats i te feim un pressupost sense compromís

Intervenció

Duim a terme els treballs pactats

Seguiment

Un temps després revisam que tot estigui be i que t'haguis quedat content

Vols que facem feina per tu?

Si tens un projecte en ment, un problema de fontaneria o simplement necessites un professional de confiança esteim aquí per ajudar-te.

Add to cart